STARtclass Huisartsgeneeskunde jaar 2

Curriculum onderwijs 2e jaars aios huisartsgeneeskunde

6 dagen
 • Voorbereiding op je stage Klinische Zorg op de SEH
 • Scenario-onderwijs met simulatiepatiënten volgens de ABCDE-systematiek
 • ECG en röntgendiagnostiek
STARtclass Huisartsgeneeskunde jaar 2
Inhoud
Praktische informatie
Data
Reglement
Inhoud

Voorbereiding klinische stage

De STARtclass jaar 2 is een onderdeel van het curriculum van de opleiding tot huisarts. De cursus bereidt je voor op de stage Klinische Zorg op de SEH. Het verbreedt de kennis en vaardigheden die je hebt opgedaan in STARtclass jaar 1.

Uitgangspunt is wederom de ABCDE-systematiek, daarnaast komen traumaopvang, ECG’s en röntgendiagnostiek aan bod. Je oefent in kleine groepen met getrainde simulatiepatiënten en fantomen. Ervaren docenten zorgen voor een goede begeleiding in een veilige leeromgeving. In onze skillslabs worden de omstandigheden op de SEH zo realistisch mogelijk nagebootst.

De STARtclass jaar 2 eindigt met een theorietoets en een scenariotoets. Een voldoende resultaat van de toetsen is noodzakelijk om zelfstandig te mogen werken tijdens je klinische stage.

Programmaonderdelen

 • De ABCDE-benadering
 • Ziekenhuisreanimatie
 • ECG beoordelen
 • Röntgen beoordelen
 • De ernstig zieke patiënt
 • Letsels van het steun- en bewegingsapparaat
 • Ademhalingsproblemen
 • Patiënt in shock
 • Pijn op de borst
 • Bloedgassen
 • Bewustzijnsstoornissen
 • Acute buikklachten
 • Chirurgische vaardigheden
 • Brandwonden
 • Traumatologie
 • Acute pijnbestrijding
 • Communicatie met en overdracht naar specialist-achterwacht
 • Samenwerking met SEH-team

Voorbereidingstijd

Reader: ± 6 uur
E-learningmodules: ECG en Röntgen: ± 9 uur
Simulatiegame ‘abcdeSIM voor SEH’: ± 7 uur

Onderwijsdoelen

 • Aanvaardbaar startniveau verkrijgen qua kennis en vaardigheden om zo snel mogelijk praktisch te kunnen werken op de SEH
 • Bewust worden van de eigen grenzen in kennis en vaardigheden in het ziekenhuiswerk, en de vaardigheden verwerven om tijdig hulp in te roepen als grenzen dienaangaande bereikt zijn
 • Opvang van de acuut zieke patiënt volgens de ABCDE-systematiek, voortbordurend op de STARtclass in het eerste jaar, nu in SEH-setting
 • Oefenen van specifieke skills in de spoedeisende setting

Programmaleider

De programmaleiders voor deze cursus zijn Nathalie Ververs en Antonia Viljac.

Praktische informatie

Aanmelden

Het opleidingsinstituut meldt je aan voor deze cursus. Daarna ontvang je van ons een uitnodiging en inschrijfformulier per e-mail. We bieden je hotelovernachtingen en diners aan tijdens de cursus. Op het inschrijfformulier kun je aangeven of je hiervan gebruik wilt maken.

Kosten

Aan de aangeboden overnachtingen, lunches en diners zijn geen kosten verbonden.
Gezien de beperkte parkeerruimte op Papendorp, adviseren wij dringend om met het openbaar vervoer te komen. Met ingang van 1 januari 2019 worden de kosten voor parkeren bij het hotel, op de P&R of elders niet meer vergoed.
Je reiskosten worden automatisch uitbetaald via je salaris van de maand volgend op de cursusmaand. Een declaratieformulier is niet nodig.

Locatie

De cursus is bij Schola Medica.

Tijden

De STARtclass jaar 2 is een voltijds cursus en duurt 6 dagen. De cursusdagen beginnen om 08.45 uur en eindigen om 18.00 uur. Afhankelijk van het definitieve programma kan hiervan worden afgeweken.

Data

Deze cursus is op onderstaande data gepland:

2 t/m 9 september 2019 (AMC-Uva, Erasmus, MUMC, UMCN, UMCU)
11 t/m 18 september 2019 (LUMC, UMCG, VUMC)
2 t/m 9 december 2019 (Voor alle instituten)

Reglement

Heb je vragen? Neem gerust contact met ons op

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie. Gaat u akkoord met het gebruik hiervan?"