STARtclass Huisartsgeneeskunde jaar 1

Curriculumonderwijs 1e jaars aios huisartsgeneeskunde

8,5
4 lesdagen
96 max.
 • Spoedzorg toegespitst op de eerstelijnssetting
 • Grip op de situatie met de ABCDE-methodiek
 • BLS/AED training

SMILE is onze digitale leeromgeving.

STARtclass Huisartsgeneeskunde jaar 1
Overzicht
Programma
Data en kosten
Overzicht

Spoedzorg in de huisartspraktijk

De STARtclass jaar 1 maakt deel uit van het curriculum van de opleiding tot huisarts. Tijdens deze cursus bereiden we je voor op de spoedzorg in de huisartsenpraktijk en tijdens diensten op de huisartsenpost in de avond, nacht en het weekend.

ABCDE-methodiek

In deze intensieve en praktijkgerichte cursus leer je hoe je patiënten met acute klachten en traumaslachtoffers opvangt en hoe je tijdig de juiste interventies toepast. We gebruiken hiervoor de ABCDE-methode. Je leert hierdoor volledigheid na te streven en objectieve parameters te verzamelen. Zo kun je meer gedegen een afweging maken in het vervolgbeleid. Hierin staat het toestandsbeeld centraal, niet de diagnose.

Tijdens het scenario-onderwijs oefen je in kleine groepen onder leiding van ervaren docenten. In onze volledig uitgeruste skillslabs bootsen we met getrainde simulatiepatiënten een realistische situatie na in een veilige leeromgeving.

Certificaat

Na afloop ontvang je een BLS/AED bekwaamheidscertificaat. Dit certificaat heb je nodig om op de huisartsenpost te mogen werken.

Voorbereidingstijd

Reader: ± 10 uur

Benodigde voorkennis

NHG standpunt Huisarts en Spoedzorg
NHG triagewijzer
Nederlandse Triage Standaard

Onderwijsdoelen

 • Het eigen maken van de ABCDE-methodiek
 • Zelfvertrouwen vergroten in acute situaties in de eerstelijn
 • Het toepassen van juiste en tijdige interventies
 • Concreet en in gelijke taal overleggen met andere ketenpartners
 • Omdenken; van diagnose naar toestandsbeeld

Programmaleider

De programmaleider voor deze cursus is Pieter Visser.

 

 • Spoedzorg toegespitst op de eerstelijnssetting
 • Grip op de situatie met de ABCDE-methodiek
 • BLS/AED training

Vragen of persoonlijk advies?
030 227 30 00

Programma

Programma-onderdelen

Inleiding ABCDE-methode

De ABCDE-methode is het instrument dat wordt gebruikt bij de opvang van acuut zieke patiënten. Tijdens dit programmaonderdeel worden de opeenvolgende stappen van het instrument doorgenomen en leer je acuut levensbedreigende aandoeningen met behulp van de ABCDE-systematiek te herkennen en te behandelen: Wat kan ik ermee? Wat zeggen de waarden? Aan welke ziektebeelden moet ik denken? Welke stappen moet ik nemen en wat moet ik wanneer doen?

Ademhalingsproblemen

Tijdens dit scenario-onderwijs behandel je simulatiepatiënten met verschillende ademhalingsproblemen. Je leert om de ABCDE systematiek toe te passen in de praktijksituatie.

Acute buikklachten

In dit cursusonderdeel komen o.a. systemische oorzaken maar ook infectieuze aandoeningen van acute buikklachten aan de orde. Daarnaast leer je meer over vasculaire oorzaken van buikklachten en wordt dieper ingegaan op het ziektebeeld ileus en complicaties daarvan.

Chirurgische vaardigheden

Je gaat zelf aan de slag door diverse vaardigheid te oefenen. Aan bod komen het inbrengen van een neustampon, oogboren, inbrengen katheter en infuus prikken. Tevens leer je alles over de diverse hechttechnieken en welke hechtmaterialen je het beste kunt gebruiken.

Herkennen ernstig ziek kind

In dit dagdeel leer je hoe circulatoire en respiratoire problemen zich kunnen uiten bij jonge kinderen. Direct ingrijpen is met regelmaat noodzakelijk bij deze specifieke doelgroep dus leer je ook hoe je kunt handelen en welke symptomen je niet mag missen.

Training BLS/AED

Deze ‘hands-on’ training is vooral bedoeld om je vertrouwd te maken met reanimatie en luchtwegmanagement bij een acute situatie. In een kleine groep ga je zelf aan de slag met het gebruik van een AED en oefen je o.a. de borstcompressie en het beademen met een masker-ballon op een fantoom.

Traumatologie

Hier raak je bekend met de kleine traumata, leer je deze te onderzoeken en je bevindingen te documenteren.

Triageonderwijs

Na dit cursusonderdeel weet je niet alleen wat triage is maar kun je ook het dynamische proces van triage beschrijven, urgentieclassificatie herkennen en factoren die deze classificatie beïnvloeden benoemen.

Afsluitende scenariotoets

Nadat je al het scenario onderwijs hebt doorlopen ben je voldoende toegerust om de scenario toets te behalen. Er wordt hier specifiek gekeken of je de ABCDE methode kunt toepassen en op gepaste wijze met de patiënt en eventuele andere hulpverleners kunt communiceren.

 • Spoedzorg toegespitst op de eerstelijnssetting
 • Grip op de situatie met de ABCDE-methodiek
 • BLS/AED training

Vragen of persoonlijk advies?
030 227 30 00

Data en kosten

Data 2020

Oktober
26 t/m 29 okt
November
2 t/m 5 november (VUMC, UMCN)
9 t/m 12 november (Erasmus, LUMC)
16 t/m 19 november (AMC-UvA UMCU)
23 t/m 26 november (UMCG, Maastricht)

Data 2021

April
12 t/m 15 apr
19 t/m 22 apr
Mei
17 t/m 20 mei
25 t/m 28 mei
November
1 t/m 4 nov
8 t/m 11 nov
15 t/m 18 nov
22 t/m 25 nov

Tijden

De STARtclass jaar 1 is een voltijds cursus en duurt 4 dagen. De cursusdagen beginnen om 08.30 uur en eindigen om 17.00 uur. Afhankelijk van het definitieve programma kan hiervan worden afgeweken. Op de eerste avond organiseren we een facultatief avondprogramma met een diner. Deze avond duurt tot ongeveer 22.00 uur.

Kosten

Aan de aangeboden overnachtingen, lunches en diners zijn geen kosten verbonden.
Je reiskosten worden automatisch uitbetaald via je salaris van de maand volgend op de cursusmaand. Een declaratieformulier is niet nodig.

Locatie

De cursus is bij Schola Medica.

Aanmelden

Het opleidingsinstituut meldt je aan voor deze cursus. Daarna ontvang je een bevestiging en kun je inloggen op SMILE, de digitale leeromgeving van Schola Medica.

 • Spoedzorg toegespitst op de eerstelijnssetting
 • Grip op de situatie met de ABCDE-methodiek
 • BLS/AED training

Vragen of persoonlijk advies?
030 227 30 00

Heb je vragen? Neem gerust contact met ons op

Onze website plaatst enkel strikt noodzakelijk cookies zodat de website goed werkt en we genereren daarnaast anonieme gebruiksstatistieken. Lees hier hoe we omgaan met jouw privacy en gegevens.