Generic Instructor Course (GIC)

2 lesdagen
12 accreditatiepunten
 • Didactische vaardigheden
 • Geven van feedback
 • Beoordelen van kennis en vaardigheden
Generic Instructor Course (GIC)
Overzicht
Programma
Data en kosten
Overzicht

DIDACTISCHE VAARDIGHEDEN

Schola Medica verzorgt spoedzorgcursussen voor artsen in opleiding en voor hun opleiders. Voor een goede en constante kwaliteit van deze cursussen zijn gekwalificeerde docenten onmisbaar. Om de didactische vaardigheden van een kandidaat-docent te vergroten is de Generic Instructor Course (GIC) ontwikkeld. Je kunt uitsluitend op uitnodiging van Schola Medica deelnemen aan de GIC.

Het programma is afwisselend: lezingen, interactieve discussie en oefeningen die je bekwamen in het geven van presentaties, vaardighedenonderwijs en scenario-onderwijs. Je leert didactische vaardigheden en methodes om feedback te geven aan je studenten en hen uit te dagen tot verdere ontwikkeling.

BEGELEIDING

Het team van instructeurs bestaat uit medisch specialisten (instructors) en een onderwijskundige (educator). De begeleiding tijdens de GIC is zeer intensief: 2 cursisten per mentor. Voorafgaand aan de cursus zal je mentor contact met je opnemen om je persoonlijke leerpunten/doelen te bespreken. Ook tijdens de cursus is hier veel aandacht voor. Na afloop van de GIC geeft de mentor adviezen voor het vervolgtraject docentprofessionalisering binnen Schola Medica (GIC fase II). Je mentor is altijd een ervaringsdeskundige docent.

VOORBEREIDING

Je bereidt het volgende onderwijs voor:

 • een lecture van 5 minuten
 • een vaardigheid van 8 minuten
 • scenario van 10 minuten
 • een groepsdiscussie

Dit onderwijs geef je aan je medecursisten.

Lezen: Pocket Guide to Teaching for Clinical Instructors 3e editie is een boek van Mike Davis uitgegeven bij John Wiley & Sons Inc.
Wij verwachten van je dat je op de hoogte bent van de actuele spoedzorg-richtlijnen.

ONDERWIJSDOELEN

Na de GIC is de kandidaat-docent in staat om:

 • Lezingen te geven
 • Vaardigheidsonderwijs volgens 4-stappen methodiek aan te leren
 • Scenario onderwijs te begeleiden en te kunnen beoordelen
 • Een veilige leeromgeving te creëren
 • Feedback te geven op technische en niet-technische vaardigheden

ACCREDITATIEPUNTEN

12 accreditatiepunten voor deelname aan de Generic Instructor Course.

CERTIFICAAT

Na afloop ontvang je een certificaat van deelname.

PROGRAMMALEIDER

De programmaleider voor deze cursus is Nathalie Ververs.

 • Didactische vaardigheden
 • Geven van feedback
 • Beoordelen van kennis en vaardigheden

Vragen of persoonlijk advies?
030 227 30 00

Programma

PROGRAMMA-ONDERDELEN

 • Basistheorie over leren van volwassenen
 • Geven van een lecture
 • Geven van vaardigheidsonderwijs
 • Leiden van een interactieve discussie
 • Geven en beoordelen van scenario-onderwijs
 • Didactische vaardigheden
 • Geven van feedback
 • Beoordelen van kennis en vaardigheden

Vragen of persoonlijk advies?
030 227 30 00

Data en kosten

Data

Er zijn op dit moment nog geen data bekend voor deze cursus.

Tijden

Dag 1: 08.15 uur tot 19.20 uur, met om 20.15 uur cursusdiner (verplicht)
Dag 2: 08.30 uur tot 16.35 uur

Kosten

Schola Medica financiert een groot deel van de cursuskosten voor de kandidaat-docenten.
De eigen bijdrage voor de kandidaat-docent is € 995,-
Dit is inclusief koffie/thee, lunch en diner op de eerste cursusdag en exclusief hotelovernachting.

Locatie

Schola Medica werkt nauw samen met ALSG. ALSG verzorgt de GIC voor de kandidaat-docenten van Schola Medica.

Stichting ALSG
ALSG Opleidingscentrum
Spoorlaan 171-06
5038 CB TILBURG

Route 

Aanmelden

Je kunt je uitsluitend op uitnodiging van Schola Medica aanmelden voor de Generic Instructor Course. Er is plaats voor 4 deelnemers per cursusdatum.
Voor deze cursus gelden de algemene voorwaarden van ALSG.

 • Didactische vaardigheden
 • Geven van feedback
 • Beoordelen van kennis en vaardigheden

Vragen of persoonlijk advies?
030 227 30 00

Onze website plaatst enkel strikt noodzakelijk cookies zodat de website goed werkt en we genereren daarnaast anonieme gebruiksstatistieken. Lees hier hoe we omgaan met jouw privacy en gegevens.