Goed handelen als het moet: is er blijvend effect van scenario-onderwijs in de spoedzorg?

Een onderzoek van Erasmus MC in samenwerking met Schola Medica. De promovenda presenteerde haar onderzoeksplan, de overeenkomsten zijn getekend; het onderzoek kan van start! De resultaten van het onderzoek zijn over 3 jaar bekend. Schola Medica wil die resultaten gebruiken om haar onderwijs te evalueren en waar nodig te verbeteren.

STARtclass huisartsgeneeskunde

In de organisatie van de spoedzorg nemen huisartsen een belangrijke plaats in. Elk jaar volgen ruim 700 aios de STARtclass in het eerste jaar van hun opleiding. De STARtclass leert de aios juist te handelen in spoedsituaties. De stressvolle en soms chaotische situatie van een spoedgeval wordt in de cursus zo goed mogelijk nagebootst. In een scenario met een simulatiepati├źnt kan de aios competent gedrag laten zien in een realistische en herkenbare praktijksituatie.

Het onderzoek

Het is de verwachting dat aios met scenario-onderwijs beter zijn voorbereid op spoedsituaties in de dagelijkse huisartspraktijk. Toch is het de vraag of dit werkelijk zo is. Een recente meta-analyse bij verpleegkundigen laat een verbetering zien op kennis en handelen na scenario-onderwijs, maar er is veel variatie tussen de studies. Dit roept de vraag op hoe groot het nut is van scenario-onderwijs in de spoedzorg voor aios huisartsgeneeskunde. In samenwerking met Schola Medica doet het Erasmus MC onderzoek hiernaar. In dit driejarige project onderzoeken we in hoeverre het scenario-onderwijs beklijft en hoe aios het geleerde in de praktijk toepassen. Wij proberen kennis en inzicht te krijgen in de mate waarin aios na de STARtclass de ABCDE-methodiek in de praktijk toepassen. En wat de reden is waarom zij dat wel of juist niet doen. Dat helpt Schola Medica om haar onderwijs te evalueren en waar nodig te verbeteren.

Volg ons en mis nooit meer het laatste nieuws

Onze website plaatst enkel strikt noodzakelijk cookies zodat de website goed werkt en we genereren daarnaast anonieme gebruiksstatistieken. Lees hier hoe we omgaan met jouw privacy en gegevens.