Praktijkmanagement = een leven lang leren

Huisartsopleiding Nederland, Schola Medica, LHV, NHG, LOVAH, LHOV en SBOH bundelen hun krachten om een doorlopend onderwijsaanbod voor praktijkmanagement te ontwikkelen voor aios, (huisarts)opleiders en huisartsen. De intentie om hiermee te starten en onze gezamenlijke visie op een doorlopende leerlijn hebben we vastgelegd en ondertekend. Een mooie mijlpaal!

De periode dat huisartsen als waarnemer werken wordt langer. Het grootste deel van de jonge huisartsen kiest daar aan het begin van hun loopbaan voor, vaak met de ambitie om op termijn een praktijk over te nemen. Toch zetten sommigen de stap naar een eigen praktijk niet, of stellen deze uit. Dat is een zorgelijke ontwikkeling, waardoor de persoonlijke band tussen een patiënt en zijn of haar eigen huisarts, zo belangrijk voor het leveren van persoonsgerichte zorg, onder druk staat. Dat zet druk op de huidige praktijkhoudende huisartsen. We willen de stap naar een eigen praktijk verkleinen en huisartsen ondersteunen bij alle taken of rollen die zij op verschillende momenten in hun carrière hebben. Onderwijs in praktijkmanagement kan hieraan een bijdrage leveren. De betrokken organisaties hebben afgesproken om hier gezamenlijk in op te trekken.

Samen gaan we het huidige onderwijs voor praktijkmanagement in de huisartsopleiding uitbreiden tot een doorlopend leeraanbod; een zogeheten ‘opleidingscontinuüm’ voor praktijkmanagement. Als samenwerkende organisaties hebben we vanuit onze eigen specifieke kennis en doelgroep elk onze eigen inbreng bij de totstandkoming van een breed gedragen en uniek onderwijsaanbod, dat loopt vanaf de start van de opleiding tot aan de pensionering van de huisarts. Zo werken we er samen aan om het onderwijs voor een ‘leven lang leren’ over praktijkmanagement goed op elkaar aan te sluiten en zo bij te dragen aan voldoende en toekomstbestendige praktijkhoudende huisartsen.

Over praktijkmanagement ben je nooit uitgeleerd

Paul van Rooij, directeur van de LHV beschrijft de noodzaak voor het doorlopend leeraanbod: ”Vrijwel alle huisartsen hebben een ideaalbeeld dat zij in een eigen praktijk, samen met anderen, voor hun eigen patiënten kunnen zorgen. Vragen over praktijkmanagement spelen vanaf het moment van de opleiding tot en met het stoppen als huisarts. Een opleidingscontinuüm ondersteunt hen daarbij. Dat dit in samenwerking met alle andere partijen gebeurt is een prachtig resultaat”.

Wendy Borneman, voorzitter van het NHG geeft daarbij aan dat het van belang is dat huisartsen (in opleiding) een visie (leren) ontwikkelen over de uitoefening van hun vak gebaseerd op de kernwaarden van de huisartsgeneeskunde om zo de Nederlandse huisartsenzorg kwalitatief hoogstaand te houden en toekomstbestendig verder te ontwikkelen.

Verkleinen probleem van praktijkopvolging

Namens Huisartsopleiding Nederland vindt John van Ochten, voorzitter van de Raad van Eigenaren, het een pré dat huisartsen in opleiding meegenomen worden bij het ondernemerschap en kennis opdoen over een goede praktijkorganisatie. Na de opleiding kan een huisarts dan een goede keuze maken voor zijn of haar carrière. Mogelijk wordt daarmee het probleem van praktijkopvolging verkleind.

De LOVAH onderschrijft dit: “Praktijkmanagement is onbekend en dat maakt onbemind. Als de individuele aios huisartsgeneeskunde meer bagage meekrijgt voor (persoonlijk) leiderschap dan zal dat de toekomstige huisartsenzorg ten goede komen”, aldus Christiana Schoemaker, voorzitter van de LOVAH.

Waarbij Jaap Wynia, voorzitter van de LHOV aangeeft dat opleiders graag laten zien hoe leuk en waardevol het is om een praktijk te laten floreren. Of dat nu in loondienst is of als zelfstandig ondernemer.

Gezamenlijk project

SBOH onderstreept het belang van het continuüm en stelt daarom Schola Medica financieel in staat een project te starten om het opleidingscontinuüm vorm te geven. Begin 2021 is het project ‘Transitie naar een opleidingscontinuüm praktijkmanagement’ gestart.

Marrit Smit, directeur van Schola Medica en opdrachtgever van dit project, vindt het een prachtig resultaat dat deze organisaties samen tot deze visie zijn gekomen. “Door gezamenlijk te starten maken we de weg vrij voor een totaalaanbod van kwalitatief hoogwaardig onderwijs voor alle huisartsen; van jonge aios, waarnemer tot doorgewinterde praktijkhouder”.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Karin Slotman, projectleider Opleidingscontinuüm Praktijkmanagement:

Volg ons en mis nooit meer het laatste nieuws

We gebruiken cookies om onze website goed te laten werken en te kunnen verbeteren.

Voorkeuren cookies

We gebruiken cookies om onze website te analyseren en verbeteren. Het niet toestaan van cookies kan invloed hebben op je gebruikerservaring. Kijk voor meer informatie in onze Privacy- en Cookieverklaring.
Functionele Cookies Altijd ingeschakeld
Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website goed werkt en zijn altijd ingeschakeld. Alles om je een goed werkende website te kunnen tonen.
Analytische Cookies Ingeschakeld
Met analytische cookies kunnen we (geanonimiseerde) gegevens verzamelen over het gebruik van onze website. Dat helpt ons onze website te kunnen optimaliseren.
Marketing Cookies Uitgeschakeld
Marketing cookies zijn nodig voor functies als socialmedia-deelbuttons en het bijhouden van surfgedrag. Met deze cookies kunnen we je relevante content en advertenties laten zien.