Kwaliteit

We zijn er trots op dat we al 10 jaar lang een vooraanstaande positie bekleden in het spoedzorgonderwijs voor artsen in Nederland. Het hoge niveau van onze cursussen hebben we bereikt met onze kwaliteitscyclus. Deze kwaliteitscyclus helpt ons bij de kwaliteitsborging van onze cursussen en onze docenten.

Ontwikkelen van onderwijs

De leden van de vakgroep Spoedzorg zijn verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het onderwijs. De vakgroep is zo samengesteld dat er voldoende kennis en praktijkervaring aanwezig is. Dit betekent dat zowel de huisarts als de specialist ouderengeneeskunde als andere intramurale specialisten vertegenwoordigd zijn. De vakgroepleden hebben naast hun taak als ontwikkelaar ook een rol in de uitvoering als docent. Bij het ontwikkelen van lesmateriaal maken zij gebruik van het didactische kader. Ook zijn zij op de hoogte van de nationale en internationale ontwikkelingen in de spoedzorg en hebben een breed netwerk in het veld. Hierdoor kunnen zij de aios begeleiden in het verbeteren van de spoedzorgvaardigheden.

Evaluatie van onderwijs

Al het onderwijs wordt geëvalueerd door de aios. Hierbij wordt op de eerste vier niveaus van Kirkpatrick (1993) gekeken naar het onderwijs, de docenten en de organisatie. Zoals onder afgebeeld gaan deze niveaus over de mate van tevredenheid van de aios over het onderwijs inclusief omgeving/organisatie, de mate waarin kennis werd verworven, de invloed die die had op het handelen van de aios en de evaluatie (de toetsing op) van het resultaat.
Kwaliteit Piramide Kirkpatrick

Bij elke cursus worden deze onderdelen geëvalueerd. De resultaten uit de evaluatie gaan naar de programmaleider van de betreffende cursus en worden, afhankelijk van de zwaarte, besproken met het organisatiebureau, een collega in de vakgroep, de gehele vakgroep of de opdrachtgever. Kleine wijzigingen worden in overleg met het organisatiebureau doorgevoerd, grote wijzigingen worden geagendeerd in de vakgroep en besproken in het tactisch overleg met de opdrachtgever.

Docentprofessionalisering - GIC

Een voorwaarde voor een docentschap bij Schola Medica is de Generic Instructor Course (GIC). Fase 1 behelst een 2-daagse training voor het aanleren van kennis en vaardigheden zodat docenten het onderwijsprogramma kunnen geven volgens eenduidige uitgangspunten en binnen de afgesproken contouren. Fase 2 bestaat uit het beoordelen van een docent op vier onderdelen waarop de docent is getraind in fase 1. Het gaat hierbij om scenario-onderwijs, vaardighedenonderwijs, het geven van een lecture en het afnemen van een assessment. Voor het borgen van de kwaliteit van het onderwijs worden docenten vervolgens periodiek geaudit door een geschoolde GIC fase 3 docent. De audit vindt in principe iedere 2 jaar plaats tijdens scenario-onderwijs. Deze vorm van feedback wordt gezien als een groeimodel waarbij docenten zich blijven ontwikkelen.

Heb je vragen? Neem gerust contact met ons op

030 227 30 00
Onze website plaatst enkel strikt noodzakelijk cookies zodat de website goed werkt en we genereren daarnaast anonieme gebruiksstatistieken. Lees hier hoe we omgaan met jouw privacy en gegevens.