Position Paper 'Visie op Opleidings-continuüm Praktijkmanagement'

Utrecht, augustus 2021

Deze notitie is opgesteld door het Kernteam van het project ‘Transitie naar Opleidingcontinuüm Praktijkmanagement’ geïnitieerd door Schola Medica (Marrit Smit, Yvonne Guldemond, Karin Slotman, Ger Plat). Het paper is op 13 april geaccordeerd door de stuurgroep van het gelijknamige project en op 15 juni door het Concilium voor de huisartsopleiding (CHO).

Samen sterk voor een Opleidingcontinuüm Praktijkmanagement

 • WAAROM is het belangrijk dat er een Opleidingscontinuüm Praktijkmanagement komt?
 • WAT voor onderdelen moeten er in het Opleidingscontinuüm komen?
 • In de bijlage: HOE kan het Opleidingscontinuüm het beste ontwikkeld worden?

Waarom?

De visie om te komen tot een Opleidingscontinuüm Praktijkmanagement, dat ervoor garant staat dat (aankomende) huisartsen goed geschoold zijn op het gebied van praktijkmanagement, is gebaseerd op de volgende actuele ontwikkelingen:

 • De ontwikkelingen binnen de (eerstelijns)zorg gaan snel en dat heeft impact op de ontwikkeling van het praktijkmanagement van de huisarts.
 • De snelle veranderingen in het zorglandschap, met name de regionalisering en de verschuiving van zorg naar de eerste lijn, maken het noodzakelijk dat huisartsen een grote rol (blijven) spelen bij de organisatie van zorg. Hiervoor is specifieke kennis en ervaring noodzakelijk.
 • De snelle opmars van de digitalisering, versneld door de COVID-19 pandemie, vraagt een aanpassing van de organisatie van de huisartsenzorg.
 • In alle denkbare scenario’s blijft professionalisering van praktijkmanagement voor de huisarts noodzakelijk: op verschillende vlakken en op verschillende niveaus.
 • Er is veel en blijvend behoefte aan (samenhangende) scholing in praktijkmanagement in de huisartsopleiding en in de scholing van huisartsen:
 • In zowel de NIVEL enquête als de GEAR (kwaliteitsinstrument huisartsopleiding) geven aios aan dat zij onvoldoende scholing krijgen op het gebied van praktijkmanagement.
 • Er is in den lande veel nascholingsaanbod door verschillende aanbieders op onderdelen van praktijkmanagement, maar een overzichtelijk en samenhangend continuüm (lijn) ontbreekt.

Hoge urgentie

Er is dus een hoge urgentie om het huidige onderwijs op het gebied van praktijkmanagement onder de loep te nemen en te komen tot een verdere professionalisering van de scholing over praktijkmanagement. Er zijn ook diverse signalen dat betrokken stakeholders lacunes constateren in het huidige aanbod. Belangrijke stakeholders (HN, LHV, LOVAH, LHOV, NHG en SBOH) hebben aangegeven dat de kwaliteit van het onderwijs over praktijkmanagement omhoog moet en dat er meer aandacht moet zijn in het curriculum voor dit onderwerp.

Zij stellen voor om te komen tot een aaneensluitend opleidingstraject (Opleidingscontinuüm) met een breed en herkenbaar modulair scholingsaanbod over praktijkmanagement, dat start in de huisartsopleiding en doorloopt tijdens de carrière als huisarts en aansluit bij de taken of rollen die een huisarts op verschillende momenten in haar/zijn carrière heeft.

Wat?

Een wenkend perspectief 2024

Hieronder schetsen wij een ‘wenkend perspectief’ voor het Opleidingcontinuüm Praktijkmanagement gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

 • Scholing over praktijkmanagement tijdens de huisartsopleiding herkenbaarder en sterker inbedden, zodat aios zowel basiskennis als bijbehorende vaardigheden kunnen verwerven in hun leeromgeving en awareness ontwikkelen voor dit specifieke onderdeel van het huisartsenvak.
 • Bij het onderwijs over praktijkmanagement wordt niet alleen ingezet op kennis en vaardigheden, maar ook op visieontwikkeling vanuit de kernwaarden van de huisartsgeneeskunde en de daaruit voortvloeiende keuzes ten aanzien van de eigen vak uitoefening en praktijkvoering.
 • Ontwikkelen van een aaneensluitend opleidingstraject (Opleidingscontinuüm) met een breed en herkenbaar modulair scholingsaanbod dat start in de huisartsopleiding en dat binnen een helder kader past bij de rol of taak die de huisarts op dat moment heeft of ambieert.
 • Ontwikkelen van het scholingsaanbod in afstemming met de betrokken stakeholders: het bundelen van de krachten van de koepels.
 • Goede marketing en PR zodat eenieder de scholing kan vinden die men zoekt.

In 2024 staat er een Opleidingscontinuüm dat:

 • de huisarts ondersteunt in de verschillende fases van haar/zijn carrière bij praktijkmanagement in de huisartspraktijk en bij haar/zijn rol in het zorgveld;
 • een stevige basis heeft in de huisartsopleiding en ontwikkeld wordt door Schola Medica met betrokkenheid van de acht instituten, met aandacht voor docentprofessionalisering en een aanbod voor huisartsopleiders;
 • een modulair vervolgaanbod heeft voor huisartsen in de verschillende fases van hun carrière;
 • is ontwikkeld in nauwe samenhang met het werkveld en de koepels;
 • inspeelt op actuele ontwikkelingen en veranderingen in het zorglandschap;
 • gebruik maakt van moderne didactiek afgestemd op het volwassen leren: levenslang leren van volwassenen, competentiegericht leren, leren op de werkvloer, gebruik van digitale leermiddelen, blended learning, etc.

Dit position paper is onderschreven door:

Logorij

We gebruiken cookies om onze website goed te laten werken en te kunnen verbeteren.

Voorkeuren cookies

We gebruiken cookies om onze website te analyseren en verbeteren. Het niet toestaan van cookies kan invloed hebben op je gebruikerservaring. Kijk voor meer informatie in onze Privacy- en Cookieverklaring.
Functionele Cookies Altijd ingeschakeld
Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website goed werkt en zijn altijd ingeschakeld. Alles om je een goed werkende website te kunnen tonen.
Analytische Cookies Ingeschakeld
Met analytische cookies kunnen we (geanonimiseerde) gegevens verzamelen over het gebruik van onze website. Dat helpt ons onze website te kunnen optimaliseren.
Marketing Cookies Uitgeschakeld
Marketing cookies zijn nodig voor functies als socialmedia-deelbuttons en het bijhouden van surfgedrag. Met deze cookies kunnen we je relevante content en advertenties laten zien.