Reglementen

Reglement STARclassen

 • STARclass Spoedzorg in de Huisartspraktijk
 • STARclass Huisartsopleiders: opfriscursus
 • STARclass Acute Ouderengeneeskunde

De cursus

 1. De STARclass is een voltijdscursus. De deelnemer is verplicht dagelijks een presentielijst te tekenen.
 2. De cursusdagen van de STARclass Spoedzorg in de Huisartspraktijk en de STARclass Acute Ouderengeneeskunde beginnen om 08.30 uur en eindigen om 17.30 uur. Voor de STARclass Huisartsopleiders: opfriscursus begint de eerste cursusdag om 13.30 uur en eindigt om 17.30 uur. De tweede cursusdag begint om 08.45 uur en eindigt om 17.45 uur. Afhankelijk van het definitieve programma kan van deze tijden worden afgeweken.
 1. De deelnemer die als huisartsopleider of opleider specialist ouderengeneeskunde deelneemt aan de cursus, en derhalve in aanmerking komt voor de bij die status gehanteerde cursuskosten, dient als zodanig ingeschreven te zijn in het register van de RGS.
 2. De deelnemer wordt door het organisatiebureau van Schola Medica ingedeeld in oefengroepen van wisselende samenstelling. De deelnemer is verplicht zich aan deze indeling te houden. Ter identificatie draagt de deelnemer tijdens de cursus duidelijk zichtbaar een badge.
 3. Aan het einde van de cursus ontvangt de deelnemer een certificaat.

Voorbereiding

 1. De deelnemer aan de STARclass Huisartsopleiders: opfriscursus dient eerst de vierdaagse STARclass Spoedzorg in de Huisartspraktijk te hebben gevolgd.
 2. Van de deelnemer wordt verwacht dat hij/zij zich voorbereidt op de cursus. De lesstof, de e-learnings en de reader zijn vier weken voorafgaand aan de cursus beschikbaar via Schola Medica Interactive Learning Environment (SMILE). De deelnemer ontvangt hier bericht over. Van de deelnemer wordt verwacht dat hij/zij de lesstof vóór aanvang van de cursus doorleest.
 3. Voor deelnemers van de STARclass Spoedzorg in de Huisartsenpraktijk zijn accrediteringspunten te verwerven door voorafgaand aan de cursus een ABCDE-game te spelen. Vier weken voor aanvang van de STARclass ontvangt iedere deelnemer een inlogcode en beschrijving. Het account moet voor aanvang van de STARclass geactiveerd worden. Tot drie maanden na afloop van de cursus kan de deelnemer deze game ‘spelen’.
 4. Bij deelname aan de STARclass Acute Ouderengeneeskunde zijn extra accrediteringspunten te verwerven door het maken van de ECG e-learing van Expertcollege. Een deelnemer ontvangt vier weken voor aanvang van de cursus de inlogcode en beschrijving.
 5. Elke deelnemer die de STARclass Spoedzorg in de Huisartspraktijk volgt is verplicht een pré- en een eindtoets te maken. De eindtoets is educatief.Bij de toetsen kan een deelnemer vanwege medische omstandigheden bij het organisatiebureau van Schola Medica een verzoek indienen voor verlenging van de toetstijd met een kwartier. Dit verzoek dient, vergezeld van een verklaring van een daartoe bevoegd behandelaar, uiterlijk drie weken voor de start van de cursus bij het organisatiebureau van Schola Medica binnen te zijn. In voorkomende uitzonderingsgevallen waarin het reglement niet voorziet inzake toets-aangelegenheden beslist de programmaleider STARclass.

Beeldmateriaal

 1. Zie Algemene voorwaarden cursussen Schola Medica.

Annulering

 1. Zie Algemene voorwaarden cursussen Schola Medica.

Gerelateerde documenten

We gebruiken cookies om onze website goed te laten werken en te kunnen verbeteren.

Voorkeuren cookies

We gebruiken cookies om onze website te analyseren en verbeteren. Het niet toestaan van cookies kan invloed hebben op je gebruikerservaring. Kijk voor meer informatie in onze Privacy- en Cookieverklaring.
Functionele Cookies Altijd ingeschakeld
Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website goed werkt en zijn altijd ingeschakeld. Alles om je een goed werkende website te kunnen tonen.
Analytische Cookies Ingeschakeld
Met analytische cookies kunnen we (geanonimiseerde) gegevens verzamelen over het gebruik van onze website. Dat helpt ons onze website te kunnen optimaliseren.
Marketing Cookies Uitgeschakeld
Marketing cookies zijn nodig voor functies als socialmedia-deelbuttons en het bijhouden van surfgedrag. Met deze cookies kunnen we je relevante content en advertenties laten zien.