Reglementen

Reglement Theorietoetsen

 1. Voor de theorietoets gelden onderstaande examencondities.
  1.1 Het examen vindt plaats in de cursusaccommodatie op de laatste dag van de cursus.
  1.2 Het examen wordt afgenomen in aanwezigheid van een surveillant.
  1.3 Het examen wordt afgenomen zonder gebruik van hulpmiddelen (standaarden, boeken, smartphones etc.) met uitzondering van de zakkaartjes die bij aanvang van de cursus zijn uitgereikt.
  1.4 Het examen wordt afgenomen zonder mogelijkheid tot contact met de buitenwereld (telefoon, internet).
  1.5 Het examen wordt afgenomen met voldoende ruimte tussen de zitplaatsen.
  1.6 De maximale duur van de theorietoets is 2 uur, tenzij vanwege medische omstandigheden een verlenging is toegekend.
 2. Van het onder 1.1 bepaalde kan voor de individuele cursist uitsluitend in situaties van overmacht worden afgeweken. Of er sprake is van overmacht is ter beoordeling aan de coursedirector.
 3. Deelname aan de toetsing is verplicht.
 4. Voorafgaand aan de theorietoets dient de cursist zijn/haar mobiele telefoon op te bergen in een garderobekluisje.
 5. De uitslag van de theorietoets dient voldoende te zijn om voor het cursuscertificaat in aanmerking te komen.
 6. Indien de uitslag van de theorietoets onvoldoende is dient de cursist een hertoets af te leggen.
 7. De hertoets vindt plaats binnen twee weken na beëindiging van de cursus. Met het organisatiebureau Schola Medica wordt de plaats, datum en aanvangstijd bepaald. Voorts gelden dezelfde condities als onder 1.2 t/m 1.6 en zijn 2, 3, 4 en 5 weer van toepassing.
 8. De datum en plaats van de hertoets wordt zo mogelijk 1 week van tevoren bekendgemaakt.
 9. Niet deelnemen aan de toetsing of de hertoetsing zonder geldige reden leidt tot de beoordeling ‘onvoldoende’.
 10. Bij een definitieve ‘onvoldoende’ wordt aan de cursist geen certificaat uitgereikt.
Onze website plaatst enkel strikt noodzakelijk cookies zodat de website goed werkt en we genereren daarnaast anonieme gebruiksstatistieken. Lees hier hoe we omgaan met jouw privacy en gegevens.