Reglementen

Reglement Scenariotoetsen

 1. Voor de scenariotoets gelden onderstaande examencondities.
  1.1 Het examen vindt plaats in de cursusaccommodatie op de laatste dag van de cursus.
  1.2 Het examen wordt afgenomen door een docent-examinator.
  1.3 Het examen wordt afgenomen zonder gebruik van hulpmiddelen (standaarden, boeken, smartphones etc.) met uitzondering van de zakkaartjes die bij aanvang van de cursus zijn uitgereikt.
  1.4 Het examen wordt afgenomen zonder mogelijkheid tot contact met de buitenwereld (telefoon, internet).
  1.5 De scenariotoets duurt maximaal 20 minuten.
  1.6 Het scenario wordt gespeeld door een simulatiepatiënt. De cursist krijgt hulp van een assistent (non obstructive nurse) voor het uitvoeren van opdrachten die de cursist hem/haar opdraagt.
  1.7 De beoordeling vindt plaats op basis van het behalen van “critical decision points”. Deze punten zijn gerelateerd aan de leerdoelen van de cursus.
 2. Direct na beëindiging van de toets wordt door de docent-examinator het scenario-toetsformulier ingevuld en wordt de cursist de uitslag (geslaagd of hertoets) medegedeeld.
  Van het onder 1.1 bepaalde kan voor de individuele cursist uitsluitend in situaties van overmacht worden afgeweken. Of er sprake is van overmacht is ter beoordeling aan de coursedirector.
 3. Deelname aan de toetsing is verplicht.
 4. Op de dag van de scenariotoets dient de cursist zijn/haar mobiele telefoon op te bergen in een garderobekluisje tot na de uitreiking van de certificaten. In geval van nood bent u te bereiken via het algemene nummer van Schola Medica: 030 227 30 00.
 5. De uitslag van de scenariotoets dient voldoende te zijn om voor het cursuscertificaat in aanmerking te komen
  .
 6. Indien de cursist een hertoets moet afleggen krijgt hij/zij nog dezelfde dag gelegenheid een tweede scenariotoets af te leggen.
 1. De hertoets wordt afgenomen door een andere docent-examinator met een andere docent-examinator als non-obstructive nurse. Voor deze hertoets gelden weer 1.1 t/m 1.7, 2, 3, 4 en 5.
 2. Wanneer de cursist niet slaagt voor de tweede scenariotoets dient de cursist opnieuw een hertoets af te leggen.
 3. De tweede hertoets vindt zo mogelijk plaats binnen twee weken na beëindiging van de cursus. Met het organisatiebureau van Schola Medica wordt de plaats, datum en aanvangstijd bepaald. Voorts gelden dezelfde condities als onder 1.2 t/m 1.7 en zijn 2, 3, 4 en 5 weer van toepassing.
 4. De datum en plaats van de hertoets wordt zo mogelijk 1 week van tevoren bekendgemaakt.
 5. Niet deelnemen aan de toetsing of de hertoetsing zonder geldige reden leidt tot de beoordeling ‘onvoldoende’.
 6. Bij een definitieve ‘onvoldoende’ wordt aan de cursist geen certificaat uitgereikt.
Onze website plaatst enkel strikt noodzakelijk cookies zodat de website goed werkt en we genereren daarnaast anonieme gebruiksstatistieken. Lees hier hoe we omgaan met jouw privacy en gegevens.